Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Pidätämme oikeuden muuttaa selostetta.

Seloste on laadittu 01.12.2020. Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 01.12.2020.

Rekisterinpitäjä

Juniikki Oy (Y-tunnus: 2157390-8).
Visulahdentie 1, 50180 Mikkeli / Niilonkaari 29, 50600 Mikkeli.
Puh: +358 300 472 324
Sähköposti: info@juniikki.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin, yhteydenpitoon, helppokäyttöisen ja turvallisen asiakaspalvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen, sekä analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakkaan luvalla hänelle voidaan lähettää uutiskirjeitä tai muita markkinointiviestejä.

Rekisteriin talletetut tiedot

Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan nimi.
Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilauksen tiedot sekä tilaushistoria.
Maksutiedot ja muut laskutustiedot.
Tuotearvostelut.
Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot.

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan käyttäjän itsensä antamista tiedoista, sekä sivuston käytön seurannasta automaattisesti kerättävistä tiedoista.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan yrityksen luotetuille sopimuskumppaneille, jolloin tietojen luovuttamisessa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille huomioiden EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi kuljetusliikkeet, maksunvälittäjät, laskuoperaattorit, tuotteiden toimittajat, tulli, perintäyhtiö laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään, jne.

Tarvittaessa rekisteritietoja luovutetaan myös viranomaisille.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietoja säilytetään yrityksen käyttöön vain sen ajan, kun tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset vaativat. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien (kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden) toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on lainmukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot, sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisemista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta rekisterinpitäjä voi todentaa henkilöllisyytesi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus myös pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä antaa mahdollisesta kielteisestä päätöksestä selvityksen, mikäli ei esimerkiksi voi poistaa kaikkia tietoja, koska niiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus.

Rekisteriä koskeviin pyyntöihin vastataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Evästeet

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Käytämme evästeitä toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä palvelun kehittämiseen, analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeiden käyttö vaatii asiakkaan suostumuksen. Halutessasi voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi verkkopalvelun toimintaan ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.